Công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD-ĐT  vừa công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học 2018-2019; được xây dựng dựa theo định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho học sinh dựa trên phẩm chất và năng lực của học sinh.

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý từ nay cho đến ngày 29/4/2017.

Điểm thay đổi rõ rệt so với từ trước nay, giáo dục phổ thông 12 năm sẽ chia làm hai giai đoạn là giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm).

Hệ thống các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được phát triển thường xuyên, bao gồm các khâu xây dựng chương trình, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện.

 

Nguồn:Trường THPT Trần Kỳ Phong

Trả lời