Danh sách cán bộ giáo viên làm công tác coi thi THPT Quốc gia 2017

Danh sách cán bộ giáo viên làm công tác coi thi THPT Quốc gia 2017

THÔNG BÁO CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG LÀM CÔNG TÁC THI ĐÚNG VÀO LÚC 7H30 NGÀY 15/6/2017 VỀ TẠI TRƯỜNG ĐỂ HỌC QUY CHẾ THI.

Trả lời