Thời gian tập trung học sinh lớp 10 THPT Trần Kỳ Phong năm học 2018-2019

Vào đúng lúc 7h00 sáng ngày 16/7/2018, tất cả học sinh khối 10 của trường THPT Trần Kỳ Phong tập trung về trường lần 1 để nghe phổ biến các nội dung dành cho học sinh khối 10.

Sân trường và những thông tin của nhà trường

Trả lời