Trường THPT Trần Kỳ Phong hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự”

Căn cứ vào Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Trường THPT Trần Kỳ Phong về việc Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự”.
Hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình”.

Tìm hiểu Bộ luật Hình sự tại trường THPT Trần Kỳ Phong.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức về việc Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Xem công văn tại đây

Trả lời