V/v vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Nhằm thoắt chặng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Lào, các cơ quan Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai việc vận động nhân dân, viên chức cán bộ hay là đảng viên, đoàn viên,.v..v… tham gia cuộc thi tìm hiểu “lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Phát động cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Thực hiện Công văn số 548-CV/ĐUK ngày 31/5/2017 của Đảng ủy Khối về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu “lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” và Hướng dẫn số 17 -HD/TGDVĐUK ngày 19/6/2017 của Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”. Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể cơ quan trực thuộc triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lao động toàn Đảng bộ viết bài tham gia cuộc thi tìm hiểu “lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” và tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”.

Tuyên truyền giáo dục về tình hữu hữu nghị

Với mục đích nhằm tuyên truyền giáo dục về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước hiện nay; ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước trong những năm qua nhằm góp phần củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017” cùng các sự kiện 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962-05/9/2017). Tuyên truyền chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Nguồn:Trường THPT Trần Kỳ Phong

Trả lời