Đã có đề thi và đáp án của môn Anh THPT quốc gia 2017

Lời giải tham khảo môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2017. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh của Bộ GD-ĐT năm 2017.

Lời giải tham khảo môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2017.

Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 401
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 402
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 403
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 404
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 405
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 406
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 407
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 408
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 409
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 410

Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 411

Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 412

Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 413
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 414
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 415
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 416
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 417
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 418
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 419
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 420
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 421
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 422
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 423
Lời giải tham khảo môn Tiếng Anh mã đề 424

Chiều nay 23/6, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn tiếng Anh. Bài thi môn tiếng Anh được làm dưới hình thức trắc nghiệm trong vòng 60 phút, bắt đầu từ 14 giờ 30 phút tới 15 giờ 30 phút.
Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Các thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

Nguồn: THPT Trần Kỳ Phong

 

Trả lời