Danh sách cựu học sinh và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoạt động lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Danh sách cựu học sinh trường THPT Trần Kỳ Phong và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và quỹ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Danh sách ủng hộ của cựu học sinh và các nhà hảo tâm

Đến nay, nhóm cựu học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ số tiền: 25,000,000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) đã chi 5.000.000 đồng, còn lại 20,000,000 đồng (hai mươi triệu đồng)

Nhà trường cam kết sử dụng quỹ học bổng đúng mục đích, đạt hiệu quả và thường xuyên công khai trên website của trường.
Trân trọng cảm ơn!

Trả lời