Điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2019/2020

Sở giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm nay tiến hành với nhiều phương thức tuyển sinh vào lớp 10 khác nhau. Trong đó phương thức thi tuyển sẽ áp dụng đối với Trường THPT chuyên Lê Khiết, tổ chức thi 3 môn Ngữ văn, Toán, môn chuyên. Đối với các trường THPT công lập khác thi môn Ngữ văn, Toán và một môn khác (môn thi thứ ba) hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Phương thức xét tuyển áp dụng đối với các trường THPT công lập bao gồm Trường THPT Trần Kỳ Phong theo phương thức không thi tuyển hoặc áp dụng thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Dự kiến thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 toàn tỉnh Quảng Ngãi theo phương thức thi tuyển sẽ diễn ra khoảng 2 tuần đầu tiên của tháng 6

Ở thời điểm hiện tại điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2019 chưa được công bố. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Quảng Ngãi.

XEM ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết:

Điểm chuẩn trúng tuyển trường THPT Chuyên Lê Khiết

Điểm chuẩn dự kiến các trường THPT trên địa bàn tỉnh:

Điểm chuẩn dự kiến các trường THPT trên địa bàn tỉnh

 

Trả lời