Hướng dẫn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019

Theo Quy chế thi THPT Quốc gia 2019, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi của mình nếu có bất kỳ thắc mắc nào về điểm thi. Để thuận tiện trong quá trình phúc khảo cho thí sinh,THPT Trần Kỳ Phong sẽ hướng dẫn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019 trong bài viết dưới đây.

Thời gian và nơi nộp đơn phúc khảo

1. Mẫu đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi:

Hướng dẫn mẫu đơn phúc khảo bài thi năm 2019

2. Nơi nộp đơn phúc khảo

Theo Điều 30 Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT – BGDĐT thì thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

3. Thời gian phúc khảo

– Trường trung học phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Kết quả phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2019

– Trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019, thời gian phúc khảo được hướng dẫn cụ thể theo Công văn 1209/BGDĐT-QLCL: Thời gian phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019 từ ngày 14/7 đến hết ngày 23/7/2019.

– Kết quả phúc khảo bài thi hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo do các Các sở GDĐT chủ trì hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2019.

Nguyên tắc lấy điểm chấm phúc khảo với các bài thi

1. Với bài thi tự luận

– Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận;

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo

– Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

– Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.

– Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

– Bài thi THPT Quốc gia 2019 có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Điểm chính thức của bài thi được Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt

– Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (việc đối thoại phải có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định;

– Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

2. Với bài thi trắc nghiệm

Phúc khảo là một trong những cơ hội gỡ điểm của thí sinh

Theo khoản 13 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT thì điểm chấm lại của Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm được Trưởng ban ký duyệt là điểm thi bài thi trắc nghiệm chính thức của thí sinh trong kỳ thi. Nghĩa là chấm lại điểm bao nhiêu thì điểm phúc khảo sẽ là số điểm đó.

Thông tin tuyển sinh đại học Lạc Hồng

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia 2019

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập học bạ lớp 12 theo 2 cách

Cách 1: Điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn xét tuyển ≥ 18 điểm

Cách 2: Điểm trung bình cả năm lớp 12 ≥ 6.0 điểm

– Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trên đây là hướng dẫn các bước và lưu ý phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019. Nếu thí sinh tự tin với bài làm của mình và có căn cứ bài thi mình làm tốt hơn so với điểm thi công bố thì hãy chuẩn bị đơn phúc khảo, gửi đơn trong khoảng thời gian từ ngày 14/7 – 23/7/2019. Chúc các em thành công!

Nguồn: Trường THPT Trần Kỳ Phong

Trả lời