KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT THPT TRẦN KỲ PHONG 2018

Đây là dịp để các cựu học sinh xong bao năm tháng xa cách trở về gặp mặt các thầy, các cô, cùng nhau trao gửi tình cảm mà thời gian đã tạo nên trong mỗi người cựu học sinh mỗi người thầy, cô đã từng đồng hành, dạy dỗ nhiều năm. Đồng thời gặp lại những người bạn thân yêu cùng lớp, cùng khối và những cựu học cùng học tập dưới mái trường Trần Kỳ Phong thân yêu….

 SỞ GD – ĐT QUẢNG NGÃI                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN KỲ PHONG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /KH-TKP Bình Sơn, ngày 8 tháng 01 năm 2018
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GẶP MẶT CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN KỲ PHONG
NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT – 2018

Các mục đích, thời gian, nội dung và thành phần của kế hoạch gặp mặt.

1/ Mục đích:
Là dịp để cựu học sinh các khóa của Trường THPT Trần Kỳ Phong trở về thăm lại trường xưa, gặp lại các thầy, cô giáo củ sau những năm, tháng xa cách. Đồng thời gặp lại những người bạn thân yêu cùng lớp, cùng khối và những cựu học cùng học tập dưới mái trường Trần Kỳ Phong thân yêu.
Qua buổi gặp mặt đầu Xuân năm 2018 này sẽ tạo mối liên hệ gắn bó, chặt chẽ giữa các thế hệ cựu học sinh của nhà trường, qua đó đẩy mạnh công tác truyền thông về truyền thống, sự phát triển của nhà trường trong gần 20 năm qua, đến tất cả cựu học sinh trường THPT Trần Kỳ Phong đang sinh sống và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cựu học sinh các khóa có dịp gặp gỡ nhau đông đủ và ý nghĩa nhất trong dịp các em nghỉ Tết Mậu Tuấn – 2018 này.
Tập thể Lãnh đạo – Hội đồng sư phạm nhà trường tổ chức gặp mặt cựu học sinh các khóa tại trường.
2/ Thời gian tổ chức: ngày 19 tháng 02 năm 2018 ( nhằm ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất).
3/ Nội dung buổi gặp mặt:
3.1/ Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 20 phút: BTC đón tiếp cựu học sinh, đại biểu.
3.2/ Từ 8 giờ 20 phút:Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.
3.3/ Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút: Văn nghệ giao lưu.
3.4/ Từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 10 phút: Lãnh đạo nhà trường phát biểu.
3.5/ Từ 9 giờ 10 phút đến 9 giờ 30: Đại biểu và Đại diện cựu học sinh các khóa phát biểu ( nếu có)
Từ 9 giờ 30 phút cựu học sinh các khóa giao lưu, gặp gỡ với các thầy (cô) giáo của nhà trường.
4/ Thành phần BTC ( có phân công cụ thể ).
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)

TRỊNH PHÚ HẠNH

Trả lời