LỊCH CÔNG TÁC HÈ CỦA HỌC SINH 2018- 2019

LỊCH CÔNG TÁC HÈ 2018- 2019 của trường THPT Trần Kỳ Phong.

Trường THPT Trần Kỳ Phong

*
LỊCH CÔNG TÁC HÈ 2018- 2019

Ngày 20/5/2019 – Thứ 2 – Nội dung công việc:Tiếp nhận, nhập Dữ liệu và kiểm tra các hồ sơ dự tuyển của học sinh. 16g30 báo cáo số lượng hồ sơ ĐKDT về sở qua Mail
Người thực hiện: Bộ phận tuyển sinh 10. (đ/c Sương tổng hợp b/c Sở).

Ngày 22/5/2019 – Thứ 4 – Nội dung công việc:Hoàn thành nhập và kiểm tra dữ liệu thi vào 10
-GV nộp bài thi BDTX của cá nhân cho TTCM. Trước 15g30, TTCM nộp bài của GV trong tổ cho đ/c Dũng. GV nào, tổ nào không nộp xem như không BDTX.
Người thực hiện: Dũng- Truyền và bộ phận tuyển sinh 10

Ngày 23/5/2019 – Thứ 5 – Nội dung công việc: Chấm bài thi BDTX và gửi báo cáo công tác triển khai, kết quả điểm cho Sở GD&ĐT
Người thực hiện:Theo QĐ.

Ngày 24/5/2019 – Thứ 6 – Nội dung công việc: Gửi tờ trình về tổ chức Hội đồng coi thi vào 10
– Nộp dữ liệu xét tốt nghiệp THPT cho Sở ( Bản ký xác nhận thông tin HS trường lưu)
Người thực hiện: đ/c Hương (TB)

Ngày 26/5/2019 – Chủ nhật – Nội dung công việc: TỔNG KẾT NĂM HỌC
Người thực hiện: Theo phân công

Ngày 29/5/2019 – Thứ 4 – Nội dung công việc: Làm thẻ và phát thẻ dự thi vào 10 gửi các trường ( Xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng)
Người thực hiện: Truyền, Hương

Ngày 30/5/2019 – Thứ 5 – Nội dung công việc: Tổng hợp danh sách học sinh thi lại, phân lớp và giáo viên dạy ôn thi lại
Người thực hiện: đ/c Dũng + TKHĐ

Ngày 02/6/2019 – Chủ nhật – Nội dung công việc: Dọn vệ sinh, kiểm tra CSVC chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10
Người thực hiện: Theo lịch riêng ( GVCN hưỡng dẫn)

Sáng Ngày 03 /6/2019 – Thứ 2 -7h00 – Nội dung công việc: Tập trung thí sinh đăng ký dự thi vào 10 để học Quy chế thi; thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân ( họ và tên; ngày tháng sinh, quê quán, các diện ưu tiên….)
– Thông báo những trường hợp HS không đủ điều kiện dự thi THPTQG và báo về Sở.
Người thực hiện: BGH + Đ/c Hưng , Đ/c Đức, Chính.

Ngày 04/6/2019 – Thứ 3 – Nội dung công việc: 14g Họp Hội đồng thi vào 10 (Theo QĐ)
15g30: CTHĐ coi thi nhận đề thi tại Sở GD&ĐT
Ngày 05-6/6/2019 – Thứ 4-5 – Nội dung công việc:Thi vào 10 THEO LỊCH

Ngày 07/6/2019 – Thứ 6 –
Nội dung công việc: -Hội đồng chấm thi 10 làm việc
– Hoàn thành in và trả Giấy báo dự thi THPTQG cho HS khối 12
– Nộp hồ sơ thi đua năm học 2018-2019 cho Sở.
– Nội dung công việc: -Theo Quyết định
– Dũng- Truyền- Văn phòng
– Công đoàn.
Ngày 17-18/6/2019 – Thứ 2-3 – Nội dung công việc: -Công bố kết quả thi vào 10 và trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển.
– Tập trung học sinh ôn thi lại và chép TKB ôn thi; phòng học ôn.

Ngày 19-26/6/ 2019 – Nội dung công việc: Nhận hồ sơ phúc khảo lớp 10. ( Ngày 26/6/2019 nộp dữ liệu phúc khảo cho Sở)
-Chuẩn bị CSVC thi THPT Quốc gia.
Người nhận việc: Văn thư
Ngày 21/6/2019 – Thứ 6 – Nội dung công việc: 7h00: Họp LT+TT
– 8h30: Họp HĐGD. GV có coi thi THPTQG ở lại học Quy chế.
– Các Chi bộ họp định kỳ ( đ/c BT chi bộ tự bố trí thời gian và báo cáo BT Đảng bộ)
– Giáo viên xem Quyết định coi và chấm thi THPT Quốc gia; học sinh xem SBD và phòng thi ( Niêm yết tại trường)

Sáng ngày 22/6/2019 – Thứ 7 – Nội dung công việc: 7 giờ: Dọn vệ sinh, chuẩn bị kỳ thi THPTQG
Người thực hiện: Đ/c Hương phân công

Ngày 23-27/6/2019 -HƯỚNG DẪN QUY CHẾ THI CHO HS
-THI THPT QUỐC GIA
Người thực hiện: Theo lịch thi

CHẤM THI THPT QUỐC GIA ( VĂN)
Người thực hiện: Theo Quyết định

Ngày 02-04/7/2019 – Nội dung công việc:Thông báo kết quả phúc khảo vào 10
Người thực hiện: Đ/c Dũng- Sương.

Ngày 14/7/2019 – Chủ nhật – Nội dung công việc: – Công bố kết quả thi THPTQG 2019 ( Dán niêm yết 15/7/2019)
– Nhận đơn phúc khảo bài thi THPTQG: Ngày 14/7- 23/7/2019. Ngày 24/7 gửi dữ liệu phúc khảo cho Sở.

Ngày 16/7/2019 – Thứ 3 – Nội dung công việc: Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ THPT

Ngày 19/7/2019 – Thứ 6 – Nội dung công việc: – Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời, trả hồ sơ cho HS 12
– In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho HS

Ngày 24/7/2019 – Thứ 4d – Nội dung công việc: Gửi dữ liệu phúc khảo cho Sở. Dũng- TKHĐ

ÔN THI LẠI

  1. Số tuần: 02 (Có TKB )
  2. Số tiết/ môn: Toán 8 tiết/ tuần. Các môn khác 6 tiết/ tuần.
  3. Thời gian học: Bắt đầu 15/7- 27/7/2019 ( TKB và danh sách HS xem niêm yết ở bảng tin )
  4. Sáng: 7g00, ngày 29/7 thi lại ( Có lịch thi riêng).
  5. Chiều: 14g00, 29/7/2019 Chấm thi lại và xét kết quả ( có quyết định sau)

CÔNG TÁC KHÁC

  1. Duyệt tuyển sinh vào 10 ( Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT)
  2. Dự kiến Phân GVCN ( Lãnh đạo đơn vị); Phân công chuyên môn ( Đ/c Dũng + TTCM): Dự kiến từ 10/7- 22/7/2019. Thông báo dự kiến phân công GVCN khối 10 ( 20/7)

Ngày 22/7/2019 – Thứ 2 – Nội dung công việc: Tập trung học sinh khối 10 trúng tuyển:
+ Thời gian: 7g00 ngày 22/7/2019
+ Nội dung:Học nội quy ( Tập trung tại sân trường học nội quy sau đó về lớp học).
+ Xem biên chế lớp.
+ Đo may đồng phục, làm bảng tên.
+ GVCN thông báo HS diện ưu tiên chuẩn bị nộp hồ sơ ( Hộ nghèo, cận nghèo, TB, BB, mồ côi….)
– Biên chế lại lớp khối 11 và 12 năm học 2019-2020. ( HS đạt HSG sẽ được điều chuyển qua lớp chọn; HS các lớp chọn kết quả cuối năm không đạt khá trở lên về HL sẽ được điều chuyển lớp khác).
Người thực hiện: Lãnh đạo nhà trường, TKHĐ; BCH Đoàn trường. – Đ/c Dũng+ TKHĐ

Ngày 25/7/2019 – Thứ 5 – Nội dung công việc: TTCM nộp đề thi lại ( Sáng)
– Điều chỉnh và chốt danh sách lớp.
Người thực hiện: Thời gian làm bài: Toán, Văn 90 phút; các môn còn lại 45 phút.

Ngày 30/7/2019 – Nội dung công việc: Nhập điểm thi lại lên hệ thống. Xuất bảng điểm
– GVCN năm học 2018-2019, nhận bảng điểm sau thi lại vào học bạ ( Trước ngày 05/8/2019) Người thực hiện: đ/c Hưng in bảng điểm sau thi lại gửi GVCN

Ngày 02/8-2019 – Thứ 6 – Nội dung công việc: 7g30 Họp Hội đồng giáo dục
-In danh sách HS 3 khối.
-Thông báo danh sách GV giảng dạy và CN chính thức.

Ngày 05/8/2019 – Thứ 3 – Nội dung công việc: Hoàn thành điều chỉnh phân công CM.
Người thực hiện:  Phân TKB mới.

Ngày 09/8/2019 – Thứ 6 – Nội dung công việc: Tập trung HS toàn trường (lần 1)lúc 7g00.
( 3 khối) :
– Bầu ban cán sự lớp, ổn định cơ cấu tổ chức lớp. Khối 11 và 12 đăng ký mua bổ sung bảng tên, đồ thể dục, đồng phục…… lấy các thông tin cần thiết phục vụ công tác CN và quản lý.
-HS diện ưu tiên khi đi mang theo hồ sơ nộp lại cho GVCN: Hộ nghèo, cận nghèo, TB, BB, mồ côi… -Quét dọn vệ sinh lớp học.
Người thực hiện: BGH+ GVCN 3 khối

Ngày 17/8/2019 – Nội dung công việc: Tập trung học sinh toàn trường (lần 2):
+ GV và Học sinh chép TKB.
+ Tổng dọn vệ sinh toàn trường.
Người thực hiện: Tùy thuộc KH của Sở GD , thời gian tập trung lần 2 có thể được điều chỉnh sớm hơn.
Ngày 19/8/2019 – Nội dung công việc: ( DỰ KIẾN) TỰU TRƯỜNG BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI

Ngày 05/9/2019 – Nội dung công việc:Khai giảng năm học mới

*Ghi chú:
– Các Chi bộ tự bố trí họp định kỳ tháng và báo cáo Bí thư Đảng bộ; Họp BCH Đảng bộ thông báo lịch sau.
– Tuỳ theo công việc, họp đột xuất trường thông báo cụ thể.
-Lịch học cụ thể theo kế hoạch của Sở GD, trường sẽ thông báo sau.
Bình Sơn, ngày 18 tháng 5 năm 2019
Người lập kế hoạch
(Đã ký và đóng dấu)

Đặng Việt Dũng

Trả lời